Vormgeven in hout en staal

Een ieder verdiend een monument………..

Het is verschrikkelijk wanneer je je dierbaren verliest. Om bij dit moment even stil te staan, ben ik gevraagd om een ornament te maken. Een ornament helemaal gespecialiseerd op de wensen en de behoeftes van de overledene. Een project om niet meer te vergeten.

Bekijk foto's
Handtekening Hans Bouwman Stylyts

Een mo(nu)ment om even bij stil te staan....

De weg ernaar toe

Mijn aanpak is om eerst een goed en gedegen beeld te krijgen van de overledene. Een aantal gesprekken (ongeveer 4) worden gevoerd om dit beeld te vormen, hierbij word zoveel mogelijk over het leven en menselijke trekken van de overledene geopperd. Ook worden er in deze besprekingen al een aantal ideeën gevormd en geoppert.

In de daarop volgende gesprekken (ongeveer 4) worden deze ideeën verder uitgewerkt met de familieleden. Hierbij worden de puntjes op de i gezet en de details verder uitgewerkt. Dit gebeurt dmv van een schets of met een digitale tekening (Autocad 3D). Ook de mogelijkheid tot een maquette behoren tot de mogelijkheden, iets wat zeer aanspreekt bij de familieleden.

Uitvoering

Mijn grootste kracht zit in het alles in eigen beheer houden, ik voer zelf alles uit, van schets naar digitale tekening, van denkbeeld tot het uiteindelijk fysieke. Ook de ideeën van een buitenstaander kan ik inpassen in mijn gedachtewereld over het ontwerp. Het grootste pluspunt is dat alles handwerk is en altijd uniek is en dat de familieleden een grote inspraak hebben. Geen één ontwerp is hetzelfde, er kan met verschillende materialen gewerkt worden. Echter is het wel zo dat ik altijd de eindbeslissing neem en dit onherroepelijk is.

NB uit respect voor de nabestaanden zijn namen, data’s en relevanten niet leesbaar gemaakt.

Bekijk de foto's


7 jun 2020

Assey autocad

2 jun 2020

Grafornament

Terug naar boven
© Copyright 2024 STYLYTS - Hans Bouwman